چند جمله زیبا برای لحظه ای فکرکردن

خوشبختی،فاصله بین این بدبختی

تا بدبختی دیگراست.

                          چارلی چاپلین

کشتی درساحل امن تراست،اما برای

 این کار ساخته نشده است.

                            پائولو کوئلیو

اعتماد به تدریج می آیدویکجا میرود.

                            موار دفاست

دزدیدن از یک نویسنده سرقت ادبی

است،اما اگر ازچندنویسنده بدزدید

نامش میشود پژوهش.

                            ویلسون میزنر

تاخم نشوید کسی نمیتواند سوارتان

شود.

                           مارتین لوترکینگ

خوشبختی توپی است که وقتی

می غلتدبه دنبالش میرویم ووقتی

متوقف می ماندبه آن لگدمیزنیم.

                             شاتو بریان

اگرکسی یک بار به توخیانت کرد

این اشتباه او است.

اگر کسی دوبار به تو خیانت کرد

این اشتباه تو است.

                        دالای لاما

 

/ 1 نظر / 13 بازدید
sahar

[متفکر][هیپنوتیزم][متفکر]