عکس جالب...

یه سری عکس باحال بود گفتم بزارم حالشو ببرین...شیطان

خوب دیگه همین...لبخند

زهرهمژه

/ 4 نظر / 38 بازدید
SiNA Hp (باران عشق)

دلـــــم تنگ و خیالــــم برایــــــم تنگتـــــر... صدایت میکنم امّــــــا تنها صدایم باز میگردد...

sahar

سلام خیلی با حال بودن[گل][گل][قلب][خنده]

sahar

آخریه چه سوژه ایه[خنده][قهقهه][قهقهه][قهقهه][خنده]