مدرسه ی عشق...

دوستان عزیز حتما شعر زیر را بخوانید و نظر دهید

خیلی زیباست. حتما تحت تاثیر قرار می گیرید.

 

در مجالی که برایم باقی است

باز همراه شما مدرسه ای می سازیم

که در آن همواره اول صبح

به زبانی ساده

مهر تدریس کنند

و بگویند خدا 

خالق زیبایی

و سراینده ی عشق

آفریننده ی ماست

مهربانیست که ما را به نکویی, دانایی, زیبایی و به خود می خواند 

جنتی دارد نزدیک, زیبا وبزرگ

دوزخی دارد به گمانم!    کوچک و بعید

در پی سوداییست

که ببخشد ما را

و بفهماندمان

ترس ما بیرون از دایره ی رحمت اوست

در مجالی که برایم باقیست

باز همراه شما مدرسه ای می سازیم

که خرد را با عشق

علم را با احساس

و ریاضی را با شعر

دین را با عرفان

همه را با تشویق تدریس کنند

لای انگشت کسی قلمی نگذارند

و نخوانند کسی را حیوان

و نخوانند کسی را کودن

و معلم هر روز

روح را حاضر و غایب بکند

و به جز ایمانش

هیچ کس چیزی را حفظ نباید بکند

مغز ها پر نشود چون انبار

قلب خالی نشود از احساس

درسهایی بدهند که به جای مغز دلها را تسخیر دهد

از کتاب تاریخ, جنگ را بردارند

در کلاس انشا, هر کسی حرف دلش را بزند

غیرممکن را از خاطره محو کنند

تا کسی بعد از این, باز همواره نگوید "هرگز"

و به آسانی همرنگ جماعت نشود

رنگ را در پاییز تعلیم دهند

قطره را در باران

موج را در ساحل

زندگی را در رفتن و برگشتن از قله ی کوه

و عبادت را در خدمت خلق

کار را در کندو

مشق شب این باشد

که شبی چندین بار

همه تکرار کنیم:

عدل

آزادی

قانون

شادی

امتحانی بشود, که بسنجد ما را

تا بفهمند چقدر

عاشق و آگه و آدم شده ایم

در مجالی که برایم باقیست

باز همراه شما مدرسه ای می سازیم

که در آن آخر وقت

به زبانی ساده

شعر تدریس کنند 

و بگویند که تا فردا صبح

خالق عشق نگهدار شما!

"زنده یاد مجتبی کاشانی"

نظره بده!ابرو

مرضیههیپنوتیزم  

/ 0 نظر / 5 بازدید