یه تست خیلی باحال

خب اینم از جوابا البته خیلی تست کاملی نیست  فقط یه چیز کوچولویی رو میتونه بهتون بگه....

.

.

.

.

درخت:
در زندگی شخصی، به بیشترین چیزی که اهمیت می‌دهید رشد معنوی خودتان است.
یک آبگیر برکه:
در زندگی شخصی، به بیشترین چیزی که اهمیت می‌دهید داشتن یک رویا است.
آدم ها:
در زندگی شخصی، به بیشترین چیزی که اهمیت می‌دهید رابطه داشتن با افراد دیگرست.
یک تکه ابر:
در زندگی شخصی، به بیشترین چیزی که اهمیت می‌دهید دوستتان است.
یک ماشین:
در زندگی شخصی، به بیشترین چیزی که اهمیت می‌دهید پول است.
نیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخندنیشخند
 
/ 5 نظر / 35 بازدید
Rain boy

خیلی چیزا میشه گفت[سوال][تعجب][سوال][تعجب][سوال][تعجب][سوال][تعجب][سوال][تعجب][سوال][تعجب][سوال][تعجب][سوال][تعجب][سوال][تعجب][سوال][تعجب]

Rain boy

اما مهمترین هاش رنگ و اسومن و درخته که هیچ کدوم تو تابلو دیده نمیشه

Rain boy

ببخشید وقتی من نظر های اولی رو میدادم جواب ها نبود اما بدون نگاه کردن به ادامه مطلب میگم که...هیییییمممم ادمها ودرخت ها.

Rain boy

نه بابا انگار انتخاب خوبی داشتم.نه؟؟؟؟؟؟؟؟[نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند]