شباهت زنها به توپ فوتبال

زنها مثل توپ هستند؛

18 سالگی:توپ فوتبال. 22 نفر دنبالشون اند

25 سالگی:توپ والیبال. 12 نفر دنبالشون اند

35 سالگی:توپ پینگ پنگ. 2 نفر دنبالشون اند

40 سالگی:توپ گلف. 1 نفر دنبالشون اند

55 سالگی:توپ هفت سنگ. همه ازشون فرار می کنند.....قهقهه

مرضیهچشمک

/ 0 نظر / 35 بازدید