بوسه بر آب شاهکار عکاس انگلیسی!!

ارک هانکاکس، یک لحظه باور نکردنی را شکار کرده است. یک مرغ عشق آنقدر به تصویر خود در آب زل می زند که سرانجام شیفته آن می شود.

روزنامه دیلی تلگراف نوشته است که او برای گرفتن این عکس یک ماه تمام در نقطه مقابل این منطقه که محل گذر مرغان نغمه سرای از این جنس است به کمین نشسته تا سرانجام به این تصاویر دست پیدا کرده است.
 
 
آخی چه با نمک!!!!لبخند
زهرهمژه
/ 3 نظر / 36 بازدید
Rain boy

خیلی جالب بود. میبینی چقدر از خود راضیه این پرندهه...

sahar

پس عاشق خودش شده؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!![تعجب][تعجب][تعجب]

sahar

[متفکر]عجبا[تعجب][نیشخند]