غرور,دروغ,عشق

به سه چیز اعتماد نکن:

غرور , دروغ , عشق

آدمی با غرور می تازد

با دروغ می بازد

و با عشق میمیرد

مرضیهنیشخند

/ 2 نظر / 49 بازدید
Rain boy

مرضیه خانوم راس میگن ولی الان در حال حاضر دنیا زیر دسته این سه مورد میچرخه بخصوص دروغ

satan

رفت . . . بی آنکه مرا به خدا بسپارد نمیدانم خدارا از یاد برده بود یا . . . مــــــــــــــــــرا[ماچ]