خونه مورچه ها چه شکلیه؟؟؟؟

 سلام.میدونستین خونه مورچه ها چند طبقه ست؟؟؟سوالتعجب

تازه میدونین هر طبق ماله چیه؟؟

نمیدونین؟؟میدونین؟؟نه؟؟آره؟نه؟؟سوال

اگه نمیدونین اینو بخونین:

( ساختمان لانه )
طبقه 2: خوابگاه تابستانی کارگران.

طبقه 3: اطاق نهار خوری تابستانی.

طبقه 4: انبار آذوقه.

طبقه 5: سرباز خانه.

طبقه 6: مقر تابستانی ملکه.

طبقه 7: انبار تره بار.

طبقه 8: آغل شته اسیر شده برای شیر دادن

طبقه 9: اطاق بچه ها.

طبقه 10: اطاق بازی.

طبقه 11: بیمارستان و تأسیسات پزشکی.

طبقه 12: خوابگاه زمستانی کارگران و گورستان.

طبقه 13: مقر زمستانی ملکه

حالا فهمیدین؟؟؟؟تعجبتعجبتعجب

زهرهنیشخند

/ 1 نظر / 31 بازدید