بازم عکس جالب...

چیزی ندارم بگم پس یراست میریم سر عکسا...هورا

من که اولیو یکی مونده به اخریو خیلی خوشم اومد...چشمک

شما چی؟؟!!!!!!نیشخند

زهرهفرشته

/ 6 نظر / 7 بازدید
سیروان

عکسای جالب بود ـ خاستم واسه ÷ست جدیدت نظر بزارم ولی قسمت نظراتش باز نشد [تعجب] یه بررسی کنید آبجیها [نیشخند] [گل]این برای زهره خانوم [گل]اینم برای مرضی خانوم

SiNA Hp (باران عشق)

سلام یه وقت سر نزنیااا[قهر] می خواهَــمـــ یکـــ بار دیگـــر اِسمَتـــــ را صِــــدا بِزنَـــــمـــــ ! مـی دانَـمـــ خوب مـی دانَـمـــ هَمیشــهـ دیــوانهـ ی این لَحظـــهـ هـــا بـــودی ... کـــه مَـــن از اعمـــاق دل صدایَــمـــ را در گوشَتـــــ بریزَمــــ و تــو با بوســـهـ هـای پــی در پــی جوابَـمـــ را بدَهـی ... و مَـن مَستــــــ از تــو ... و تــو مَستــــــ از مَـن !!! بـهـ هَـمـــ آغــوشـی رویـاهـایمـــــــان بــرَویمـــــ .../.

Rain boy

منم چیزی ندارم بگم :پس فعلا این شعرو داشته باش روشنی من گل آب ابری نیست بادی نیست می نشینم لب حوض گردش ماهی ها روشنی من گل آب پاکی خوشه زیست مادرم ریحان می چیند نان و ریحان و پنیر آسمانی بی ابر اطلسی هایی تر رستگاری نزدیک لای گلهای حیاط نور در کاسه مس چه نوازش ها می ریزد نردبان از سر دیوار بلند صبح را روی زمین می آرد پشت لبخندی پنهان هر چیز روزنی دارد دیوار زمان که از آن چهره من پیداست چیزهایی هست که نمی دانم می دانم سبزه ای را بکنم خواهم مرد می روم بالا تا اوج من پر از بال و پرم راه می بینم در ظلمت من پر از فانوسم من پر از نورم و شن و پر از دار و درخت پرم از راه از پل از رود از موج پرم از سایه برگی در آب چه درونم تنهاست

sahar

بازم باحال بودن... منم آخریو خیلی خوشم اومد[قلب]

sahar

دومیم باحاله[گل][قلب][قلب] تنها در برف زیر چتر[نیشخند]